Fields of Zen

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Child Boards
No New Posts

Server issues hopefully solved.~Server frågor lösas förhoppningsvis.~בעיות בשרת אני מקווה לפתור אותה.

After figuring out things with the host of the server, they think the issues are under control. This time when we repair the color portals they shouldn\'t break again. If they do, I am already testing another type of portal to see if that one is better. ~~~~~~~~~~ Efter att räkna ut saker med värden på servern, tror de frågorna är under kontroll. Den här gången när vi reparerar färg portaler som de inte skulle gå sönder igen. Om de gör det, jag testar redan en annan typ av portal för att se om det är bättre. ~~~~~~~~~~ אחרי להבין דברים עם המארח של השרת, הם חושבים שהסוגיות הן תחת שליטה. זה זמן שבו אנו מתקנים את פורטלי הצבע הם לא צריכים לשבור שוב. אם הם עושים, אני כבר בודק סוג אחר של פורטל כדי לראות אם אחד שהוא טוב יותר.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Server down for update!~Server nere för uppdatering!~שרת למטה לעדכון!

We\'ve shut the server down to update it. ~~~~~~~~~~ Vi har stängt av servern ner för att uppdatera den. ~~~~~~~~~~ אנחנו כבר סגרתי את השרת למטה כדי לעדכן אותו.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

1.6 coming soon! (Hopefully).~1.6 kommer snart! (Förhoppningsvis).~1.6 בקרוב! (אני מקווה).

One of our players, Killje, has finished updated our plugins so we can make the switch! I have tested them and confirmed everything is still working! I will be looking at updating the server this coming week, maybe on Tuesday. Warning! Updating early means that your horses and their inventory will NOT be protected. Nor will the name you give anything with a name tag. ~~~~~~~~~~ En av våra spelare, Killje har avslutat uppdaterat våra plugins så att vi kan göra bytet! Jag har testat dem och bekräftade allting fungerar fortfarande! Jag kommer att titta på att uppdatera servern den kommande veckan, kanske på tisdag. Varning! Uppdatering tidiga innebär att dina hästar och deras varulagret inte kommer att skyddas. Inte heller kommer det namn du ger något med en namnbricka. ~~~~~~~~~~ אחד מהשחקנים שלנו, Killje, סיים מעודכן התוספים שלנו, כך שאנחנו יכולים לעשות את המעבר! אני צריך לבדוק אותם וכל מה שאשר הוא עדיין עובד! אני יהיה להסתכל על עדכון השרת בשבוע הקרוב, אולי ביום שלישי. אזהרה! עדכון האמצעי הראשונים שהסוסים שלך והמלאי שלהם לא יהיו מוגנים. וגם לא את השם שאתה נותן משהו עם תג שם.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Neat eh?

[img:1jw2lswj]https://multicraft.mcprohosting.com/index.php?r=status/20307.png[/img:1jw2lswj] FieldsOfZen.mcph.co:25986 198.24.175.66:25986

0 Posts
0 Topics
No New Posts

UPDATED!!

However, the color portals have now been unfortunately altered! they must now be the full door shape, they can not be the 5 wool type. Due to this an Arbiter or Protectorate will give you the wool to fix them and teleport you to the linking portal to fix it too. All known Nether portals have been fixed in the nether. So you just have fix the portals going to them. : Dock har färgen portaler nu tyvärr ändrats! de nu måste vara fullt dörren form, kan de inte vara den 5 ull typ. På grund av detta en Arbiter eller protektoratet ger dig ullen att fixa dem och teleportera dig till den länkande portalen för att fixa det också. Alla kända Nether portaler har rättats i dödsriket. Så du har just fixa portaler går till dem.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Old News

This is for the older stuff!

238 Posts
86 Topics
Last post by Scorp
in Re: WELCOME TO 1.11.2!
on February 20, 2017, 12:31:00 AM
Child Boards: Trade Sign Tutorial., Our intro video!!
No New Posts

PVP Arena!!

We now have a PVP Arena! The entrance is located in the spawn castle. We will be continuing construction on it to make it a truly crazy place to go, but for right now it is open for use! More about it in the Server Information topic. You keep your inventory upon death And you can now collect heads from players! \":)\"

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Good news, twice!~Goda nyheter, två gånger!~חדשות טובות, פעמיים!

First, Me and the server host have figured out what is causing the color portals and dynmap to reset. And hopefully fixed it. The down side is that I will not be fully rendering dynmap for a while. Second, One of my long time friends and server players, Killje, is looking into making our plugins compatable with 1.6. So we might be able to upgrade faster after each update. ~~~~~~~~~~ Först, har mig och servern värd listat ut vad som orsakar den färg portaler och dynmap att återställa. Och förhoppningsvis fixade det. Den negativa sidan är att jag inte kommer helt att göra dynmap ett tag. Andra, En av mina länge vänner och spelare server, Killje, ser till att göra våra plugins kompatibel med 1.6. Så vi kanske kan uppgradera snabbare efter varje uppdatering. ~~~~~~~~~~ ראשית, אותי ואת שרת המארח יש להבין מה גורם לצבע ופורטלי dynmap לאפס. ואני מקווה שזה קבוע. הצד למטה הוא שאני לא יהיה טיוח dynmap באופן מלא לזמן מה. שנית, אחד החברים שלי הרבה הזמן ושחקני שרת, Killje, הוא מסתכל לתוך מה שהופך את התוספים שלנו תואמים עם 1.6. אז אולי נוכל לשדרג יותר מהר אחרי כל עדכון.

0 Posts
0 Topics